Menu

Autorská práva

Prosím, respektujte práci, čas a finance vynaložené při vzniku mých fotografií.

Veškeré fotografie a texty použité na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a bez předchozího písemného souhlasu autora fotografií nebo textů je zakázáno jejich částečné či celkové: přebírání, přetiskování, citace, překlady, úpravy, změny, šíření v libovolné podobě (ať již písemné, elektronické či jiné včetně začleňování do jiných stránek), distribuce či jakékoliv jiné využití (zejména ke komerčním nebo jinak přímo či nepřímo výdělečným účelům). Ukládání či tisk jakýchkoliv textů či fotografií je možné výhradně pro osobní potřebu návštěvníků stránek a to jen v omezené míře (tj. není zejména dovoleno jakékoliv hromadné stahování a ukládání obsahu stránek).

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v aktuálním znění (216/2006 Sb.).


Copyright ©2007-2018 Petr Tarčinec - obsah stránek podléhá autorskému zákonu
Autor webových stránek: Karel Břinda