Menu

Alba

"Osud pevnosti Přemyšl 1914-1915". Tato akce zachycuje události 1. světové války od října 1914 do března 1915 (obrana a dobývání pevnosti) a v červnu 1915 (znovudobytí pevnosti). Pro ilustraci : do zajetí odešlo po kapitulaci pevnosti 120 tisíc rakousko-uherských vojáků. Na fotkách jsou vidět boje na levém křídle a v centru pevnosti : dělostřelecké přepady, útoky ruské pěchoty na opevnění, obrana pevnosti rakousko-uherským vojskem (včetně českých jednotek), pokus o proražení z pevnosti, kapitulace pevnost, obsazení pevnosti ruským vojskem a její znovudobití.


Copyright ©2007-2018 Petr Tarčinec - obsah stránek podléhá autorskému zákonu
Autor webových stránek: Karel Břinda