Menu

Alba

Již tradiční bitva, letos s novým scénářem. Šlechtický syn odjíždí do ciziny a po nějaké době se za ním vydává i jeho otec. Po dobu své nepřítomnosti předává otec vládu svému levobočkovi, který sídlí na blízkém dvorci. Při odjezdu levoboček otcovu družinu přepadne, otec v boji zemře. Syn dostává zprávu o otcově smrti, vrací se, aby otce pomstil. Levoboček obsadil hrad, takže syn pouze vyplení dvorec a usadí se v něm. Levoboček podniká protiútok na dvorec, syna zajímá a s hanbou ho beze zbraně, zbroje a koně vyhání. Syn v zoufalství povolává na pomoc kruté bohy války (resp. i jednu bohyni), kteří mu přislíbí pomoc, ovšem "něco za něco". Bitva nevlastních bratrů a jejich vojsk je nelítostná a bohové si při ní vybírají svoji odměnu - životy všech bojujících. Na bojiště se vplíží mlha a s ní přicházejí Valkýry, které odvádějí padlé bojovníky "na druhý břeh" ...


Copyright ©2007-2018 Petr Tarčinec - obsah stránek podléhá autorskému zákonu
Autor webových stránek: Karel Břinda